E-tjänster för tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Ansökan om tobakstillstånd

För att sälja tobaksvaror krävs tillstånd. Här kan du ansöka om nytt tobakstillstånd eller komplettera redan inlämnad ansökan.

Anmälningar

Om du säljer folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till kommunen. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela kommunen.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter ska i samband med ansökan/anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram.
Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på länken nedan.

Försäljningsställen

Du kan använda registret för att söka fram uppgifter om försäljningsställen.

Hantering av personuppgifter

När du använder e-tjänsterna samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
Du hittar mer information om hur personuppgifter hanteras i din kommun på kommunens hemsida.