Inloggning

Hur blir jag webbkund?

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i KOMMUNs kommun.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila en begäran till WEBBKUND_EPOST eller kontakta alkoholhandläggaren på telefon WEBBKUND_TELEFON.

I begäran skall du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.